FOTOWOLTAIKA

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawy fotowoltaiczne składające się z modułów produkcji polskiej lub europejskiej, falownika renomowanych firm zachodnioeuropejskich, konstrukcji montażowej, okablowania i zabezpieczeń elektrycznych. Instalacja fotowoltaiczna jest dobierana do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta z uwzględnieniem istniejących, lokalnych warunków technicznych.

 

Rodzaje systemów fotowoltaicznych SOLGRO:

 

Sieciowe (ON GRID): z falownikiem sieciowym, współpracujące z istniejącą siecią energetyczną, z odsprzedażą nadwyżek energii do zakładu energetycznego

 

Wyspowe (OFF GRID): z akumulatorami, w których magazynowana jest energia, praca autonomiczna, system niezależny od sieci energetycznej

 

Hybrydowe: mieszane, oprócz modułów fotowoltaicznych istnieje dodatkowe źródło zasilania (sieć energetyczna, turbina wiatrowa, generator prądotwórczy)

 

Zastosowanie zestawów fotowoltaicznych SOLGRO:

 

• gospodarstwa domowe, domki letniskowe

• farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) – o mocy do kilkuset MW

• obiekty użyteczności publicznej, hale produkcyjne i magazynowe, budynki biurowe

• oświetlenie ogrodowe, na działce i kempingu

• LED-owe oświetlenie reklam, tablic ogłoszeniowych, przejść dla pieszych, ulic i chodników, parków i ogrodów

• zasilanie sygnalizacji drogowej, telefonów awaryjnych na autostradach

• w rolnictwie i hodowli, do zasilania urządzeń typu suszarki warzyw, ogrzewania i wentylacji szklarni, napowietrzania stawów rybnych, pompowania wody

• zasilanie jachtów i łodzi

• w miejscach trudno dostępnych: schroniska, przekaźniki telekomunikacyjne, przepompownie wody

Instalacje sieciowe on-grid

Jest to w tej chwili najczęściej stosowane rozwiązanie. Instalacja składa się z paneli fotowoltaicznych podłączonych do inwertera przetwarzającego prąd stały z promieniowania słonecznego na prąd zmienny (sieciowy).

Więcej

Instalacje sieciowe off-grid

Instalacja fotowoltaiczna wyspowa charakteryzuje się przede wszystkim niezależnością od sieci publicznej. Można ją zamontować np: na działce, gdzie nie ma w ogóle przyłącza energetycznego i cieszyć się z własnego prądu.

Więcej

Instalacje hybrydowe

Instalacja fotowoltaiczna –  tak samo jak w przypadku systemu wyspowego –  składa się z paneli słonecznych, akumulatorów i inwertera, lecz w tym przypadku inwerter jest podłączony do sieci przesyłowej.

Więcej

KOLEKTORY SŁONECZNE

Wysokie koszty ogrzewania  skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju dobrze spisują się kolektory słoneczne, wykorzystujące energię promieni słonecznych do ogrzewania.

Kolektory słoneczne (zwane solarami) to urządzenia, które zamieniają energię słoneczną na cieplną. Najczęściej są instalowane na dachach budynków lub też bezpośrednio na ziemi. Ich lokalizacja powinna być tak dobrana, aby słońce przez jak najdłuższy czas skupiało się na płycie kolektora.

Każda instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku (zazwyczaj w sąsiedztwie kotła c.o.) i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego obok podgrzewacza (zwykle na ścianie).

Zasada działania instalacji solarnej jest następująca: kolektor solarny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego, krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym. Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwiema rurami elastycznymi ze stali nierdzewnej lub miedzianymi, o średnicy dobranej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu.

 

W poprawnie wykonanej instalacji solarnej, różnica temperatur pomiędzy nośnikiem wypływającym z kolektora, a dopływającym do kolektora powinna wynosić maksymalnie 15°C. Oznacza to, że zawsze kolektor słoneczny posiada wyższą temperaturę niż temperatura wody w zbiorniku. Poprawnie zaprojektowana instalacja (składająca się z właściwie dobranych podzespołów do pojemności podgrzewacza, ilości kolektorów słonecznych oraz właściwie podłączonej całej instalacji) powinna w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury nie wyższej niż 70°C. Im temperatura pracy kolektora jest wyższa, tym większe są straty ciepła przez wypromieniowanie.

 

POMPY CIEPŁA

Jedną z decyzji, jaką musimy podjąć już na etapie projektowania własnego domu, jest wybór systemu ogrzewania. Coraz częściej alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań grzewczych stają się pompy ciepła.

Aby zrozumieć zasadę działania pompy ciepła, najlepiej porównać ją z systemami, które dobrze znamy – ogrzewaniem węglowym, gazowym, elektrycznym czy chociażby olejowym. Tego typu instalacje, aby utrzymać w domu temperaturę w granicach 20°C, muszą najpierw spalić określone paliwo i wytworzyć temperaturę sięgającą nawet 1500°C. Ogromna ilość energii jest wobec tego zwyczajnie marnowana.

Pompa ciepła nie „produkuje” energii, dlatego nie musi spalać żadnego paliwa. Jest to urządzenie korzystające z naturalnej energii, która w ogromnych ilościach utrzymuje się w naturalnych pokładach – wodzie, gruncie lub powietrzu.

 

Zasada działania polega na tym, że zimny płyn przepływa w rurach o wysokim przewodnictwie cieplnym (np. miedzianych) przez dolne źródło ciepła (grunt, woda, powietrze), nagrzewając się. Przepływa do sprężarki, w której podwyższa się ciśnienie i temperaturę płynu (przemiana adiabatyczna). Ciepło jest oddawane do górnego źródła ciepła (systemu grzewczego budynku). Następnie ciśnienie jest obniżane w zaworze rozprężnym, dzięki czemu wraca on do pierwotnej bardzo niskiej temperatury. Proces trwa stale, dzięki dostarczaniu niewielkiej ilości energii elektrycznej.

Do głównych zalet należy ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania. Inwestując w instalację przyczyniamy się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wszystkie urządzenia poprawiające gospodarkę energetyczną budynku podnoszą wartość nieruchomości. Bezpośrednio po instalacji pompy, wartość nieruchomości wzrasta o koszt urządzenia i instalacji, dodatkowo doskonale komponuje się z instalacjami pozyskującymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Połączenie pompy ciepła z wiatrakiem lub fotowoltaiką prowadzi do dalszego obniżenia kosztów utrzymania budynku. Oddane przez system ciepło możemy wykorzystać do ogrzewania c.w.u. i c.o. System jest całkowicie bezpieczny, nie powoduje zagrożenia dla mieszkańców, nie osiąga temperatur mogących spowodować pożar. Praca pompy nie emituje żadnych tlenków węgla.